ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ MUỐI KHOÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG HỆ SỢI NẤM NGÂN NHĨ Tremella fuciformis Tre-1

Các tác giả

  • tac gia

Tóm tắt

Nấm ngân nhĩ Tremella fuciformis là một loại nấm ăn có giá trị cao. Các hợp chất polysacharides có trong nấm T. fuciformis có nhiều hoạt tính sinh học như cải thiện hệ miễn dịch, chống oxy hóa, chống viêm, chống khối u. Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích khảo sát ảnh hưởng của các nguồn dinh dưỡng cacbon, nitơ, muối khoáng đến sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm ngân nhĩ T. fuciformis Tre-1. Nguồn cacbon và nitơ phù hợp nhất cho sinh trưởng hệ sợi nấm Tre-1 là glucose và peptone; tỷ lệ C/N tối ưu của môi trường nuôi cấy trong khoảng từ 20:1 đến 25:1. Muối khoáng cũng là yếu tố dinh dưỡng quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng hệ sợi nấm Tre-1 và MgSO4.7H2O được xác định là nguồn khoáng vô cơ hữu hiệu nhất; đường kính khuẩn lạc đạt 8,07cm với tốc độ phát triển hệ sợi 1,35 cm/ngày; mật độ hệ sợi nấm dày.

Từ khóa: Nấm ngân nhĩ, nấm tuyết, nấm thạch trắng, Tremella fuciformis, nguồn dinh dưỡng carbon, nitơ, muối khoáng, hệ sợi nấm.

Đã Xuất bản

2021-08-31 — Cập nhật vào 2021-09-01

Các phiên bản

Cách trích dẫn

gia, tac. (2021). ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ MUỐI KHOÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG HỆ SỢI NẤM NGÂN NHĨ Tremella fuciformis Tre-1. Tạp Chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 4(1). Truy vấn từ http://sendauroi.com/index.php/Tapchi/article/view/5 (Original work published 31 Tháng Tám 2021)

Số

Chuyên mục

Các bài báo