NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Các tác giả

  • tac gia

Từ khóa:

Từ khóa: chỗi giá trị, thịt bò, Hà Nội.

Tóm tắt

Khu vực ngoại thành Hà Nội có ưu thế cho phát triển sản xuất nông nghiệp do gần một thị trường lớn có khách hàng đa dạng. Sự thiếu hụt về nguồn cung thịt bò cho thị trường Hà Nội là cơ hội cho việc phát triển các chuỗi giá trị thịt bò. Nghiên cứu này sử dụng thông tin phỏng vấn các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt bò tại huyện Chương Mỹ vào năm 2020. Kết quả cho thấy chuỗi giá trị thịt bò tại huyện hoạt động với quy mô nhỏ với các tác nhân từ sản xuất, thu gom, giết mổ, bán buôn và bán lẻ. Hoạt động của chuỗi có hiệu quả về mặt tài chính và mang lại thu nhập đáng kể cho các hộ chăn nuôi có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, hầu hết các hộ có quy mô nhỏ, năng suất chăn nuôi chưa cao, chưa có liên kết chính thức giữa các tác nhân, chuỗi giá trị thịt bò huyện Chương Mỹ đang phải cạnh tranh với các chuỗi sản phẩm thịt bò không chỉ ở trong nước, mà còn từ các chuỗi sản phẩm nhập khẩu. Để giải quyết vấn đề này, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cấp chuỗi giá trị thịt bò huyện Chương Mỹ trong thời gian tới.

 

Đã Xuất bản

2021-09-08

Cách trích dẫn

gia, tac. (2021). NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 4(1). Truy vấn từ http://sendauroi.com/index.php/Tapchi/article/view/7

Số

Chuyên mục

Các bài báo