Phượt thủ Corgi, mới 25 ngày tuổi đã theo trai bỏ nhà đi phượt trên Đà Lạt

Cộng Đồng Mạng lại xôn xao vì nhận được thông tin 1 vị khách sau khi…