Tổng hợp những biểu cảm ngố tàu của Đại Ngáo Husky

Dưới đây là loạt ảnh về những biểu cảm điển hình nhất của bọn Đại Ngáo mà các Sen nên biết trước khi rước về chăm.

Cố tỏ ra nghiêm túc nhưng có vẻ vẫn rất ngáo

Biểu cảm đầu tiên không thể bỏ qua là khuôn mặt trong trạng thái “ngạc nhiên” không biết chuyện gì xảy ra

Hả? Cái gì cơ Sen?
Cái đó là cái gi!
Sen đừng đổ thừa

Và kế đến là khinh bỉ…

Tỏ thái độ khinh bỉ sau lưng

 

Lêu
Nghếch mặt

Và khi Sen vắng nhà

Tán gái
Tự sướng
Cười phát xem nào
Cố tỏ ra thảo mai
Cho ăn gì thì thích

Khi giận Sen

Không nói chuyện gì hết
Thái độ khi bị chê béo

 

Tóm lại thì cho dù ở trạng thái nào thì Husky cũng luôn là ngố tàu nhất.

Ảnh: Sưu tầm

Bình Luận